300: Възходът на една империя

16+16+
© 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary Pictures Funding, LLC. All Rights Reserved.
300: Възходът на една империя

Сюжет

Гръцкият пълководец Темистокъл ръководи отбраната срещу нахлуващите персийски сили, предвождани от богоподобния им цар Ксеркс и Артемизия - отмъстителната главнокомандваща на персийския флот.