Пазители на Галактиката 2

12+12+
© 2017 Marvel Studios INC. All rights reserved.
Пазители на Галактиката 2

Сюжет

Пазителите на Галактиката изпитват трудности да останат заедно като екип, докато се справят с лични семейни проблеми. Това особено се отнася за Звездния Лорд, който се сблъсква с баща си - честолюбивия и божествен Его.