Ваканцията на Мистър Бийн

© 2007 Universal Studios. All Rights Reserved.
Ваканцията на Мистър Бийн

Сюжет

Бийн поема на ваканционно пътешествие из Южна Франция, за да се окаже забъркан в пътуване със сина на румънски филмов журналист и красива френска бъдеща звезда.