Път към отмъщение

16+16+
Път към отмъщение

Сюжет

Доверието е подложено на изпитание, когато синът на наемен убиец разбира с какво си изкарва прехраната баща му.