Артур и войната на двата свята

Артур и войната на двата свята

Сюжет

Смален до размерите на минимой, Артур може да разчита на помощта на Селения и Бетамеш, както и тази на Даркос.