ОБОЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, НЕПОДХОДЯЩО ЗА ДЕЦА

На 06 декември 2017 г. Съветът за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Асоциациацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Българската национална телевизия и Българското национално радио подписаха Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

С подписване на Споразумението, доставчиците на медийни услуги приеха саморегулаторни мерки за уеднаквяване на обозначаването на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Доставчиците на медийни услуги се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол, както и да позиционират на екран пиктограма (визуален предупредителен знак), която указва възрастовата група, за която даденото предаване не е подходящо. Пиктограмата се появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и престоява на екран в рамките на не по-малко от 60 секунди.

Във връзка с въвеждането на новите правила за обозначаване, доставчиците на медийни услуги напомнят, че предавания, филми и сериали, които не се препоръчват за деца под определена възраст, се позиционират, както следва:

1. Неподходящи за деца под 18 г. - след 23 ч. до 6.00 ч.
2. Неподходящи за деца под 16 г. - след 22 ч. до 6.00 ч.;
3. Неподходящи за деца под 14 г. - след 21 ч. до 6.00 ч.;
4. Неподходящи за деца под 12 г. - без ограничения в позиционирането.