Изгубеният свят: Джурасик парк

12+12+
© 1996 Universal City Studios, Inc. & Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
Изгубеният свят: Джурасик парк

Сюжет

"Изгубеният свят"- се развива четири години след катасрофата в “Джурасик парк”. На близък остров динозаврите са оцелели. Там те се скитат спокойно, но ето че се появява още по-зловеща заплаха - план да бъдат заловени и отведени на сушата.